Thursday, November 26, 2009

პოლიტიკური სასამართლო


"კანონის დაცვის" სახელით დაპატიმრებულები


მოძრაობა "7 ნოემბრის" აქტივისტები: დაჩი ცაგურია, ჯაბა ჯიშკარიანი და ირაკლი კორძაია მიმდინარე კვირაში სამართალდამცავებმა კიდევ ერთხელ დააკავეს. ამჯერად მათი დაკავების მიზეზი 23 ნოემბერს, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელისუფლების საწინააღმდეგო პლაკატებითა და რობაქიძის, გირგვლიანისა და გამცემლიძის ფოტოებით გადაადგილება გახდა.

დაკავებულებს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევასა და `მანიფესტაციების შესახებ~ კანონის დარღვევაში დასდეს ბრალი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაბა ჯიშკარიანს, ირაკლი კორძაიასა და დაჩი ცაგურიას ადმინისტრაციული სასჯელი შეუფარდა და ჯარიმის სახით 500-500 ლარის გადახდა დააკისრა. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ, სერგო მეთოფიშვილმა, გამოიტანა. გაზეთმა"ახალმა ალიანსმა" მოიპოვა მოსამართლე მეთოფიშვილის მიერ გამოტანილი ერთ-ერთი დადგენილება, გთავაზობთ ციტატას აღნიშნული სასამართლო დოკუმენტიდან:"ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის თანახმად, 2009 წლის 23 ნოემბერს დაჩი თენგიზის ძე ცაგურია იმყოფებოდა თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შესასვლელთან დაახლოებით 20-25 მეტრის დაშორებით რა დროსაც არღვევდა `შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. დაჩი თენგიზის ძე ცაგურიამ პატრულ-ინსპერქტორებს ვერ წარუდგინა სათანადო ნებართვა, აფერხებდნენ ქვეითად მოსიარულეთა თავისუფალ გადაადგილებას, ზემოაღნიშნულის გამო, პატრულ-ინსპექტორების მიერ სამართალდარღვევის აღკვეთის დროს, დაჩი ცაგურია არ დაემორჩილა პატრულ-ინსპექტორების კანონიერ მოთხოვნას და მათ მიაყენა სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა."

შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9:
„აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება: საქართველოს პარლამენტის შენობაში, საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სასამართლოების, პროკურატურის, პოლიციის, სასჯელთა აღსრულების ორგანოების შენობებში, სამხედრო ნაწილებსა და ობიექტებში, რკინიგზის სადგურებში, აეროპორტებში, საავადმყოფოებში, დიპლომატიურ დაწესებულებებში და მათგან ოცი მეტრის რადიუსში მდებარე ტერიტორიაზე, აგრეთვე სამთავრობო დაწესებულებების, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების, შრომის უსაფრთხოების სპეციალური რეჟიმის ან შეიარაღებული დაცვის მქონე საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების შენობებში; დაუშვებელია ამ ობიექტების შესასვლელების სრული ბლოკირება.“
როდესაც საუბარია კანონის დაცვაზე, ეს ყველაზე მეტად მაინც მოსამართლეს მოეთხოვება. ბატონ მეთოფიშვილს რომ „შეკრებისა და მანიფესტაციის“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლი სცოდნოდა, ან დადგენილების მიღებამდე გადაეკითხა მაინც, აუცილებლად შენიშნავდა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში შეტანილი ჩანაწერი „პარლამენტის შესასვლელთან დაახლოებით 20-25 მეტრის დაშორებით“ კატეგორიულად ნამდვილად არ ეწინააღმდეგებოდა კანონის მე-9 მუხლს, რომელშიც „20 მეტრის რადიუსი“ სრულიად გარკვევით და არაორაზროვნად წერია. საყურადღებოა ისიც, რომ მოსამართლემ უარი თქვა ბრალდებულთა ადვოკატების მიერ პროცესზე წარდგენილი დაკავების კადრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერის მიღებასა და გაცნობაზე და დადგენილება მხოლოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩანაწერისა და პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლის ჩვენების საფუძველზე გამოიტანა.
დაკავებულები ჯარიმის გადახდის შემდეგ 24 ნოემბერს გათავისუფლდნენ. ირაკლი კორძაიას, დაჩი ცაგურიასა და ჯაბა ჯიშკარიანის დაკავებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მშვიდობიანი შეკრების უფლების უხეშ ხელყოფად აფასებს. იურისტებს ნათქვამის არგუმენტად საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლი მოჰყავთ. რომლის თანახმადაც: „ყველას აქვს უფლება წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბოს საჯაროდ და უიარაღოდ, როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ. კანონით შეიძლება დაწესდეს ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხისა და ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას იმართება.“ „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ განმარტებით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თბილისის მერიამ აქციის ორგანიზატორებს შეტყობინების მიღებაზე, უარი იმ მოტივით განუცხადა, რომ გიორგობის დღესასწაულზე თბილისში, საქართველოს პარლამენტის წინ და წმინდა გიორგის სახელობის ქაშუეთის ეკლესიასთან როგორც რელიგიური, ასევე სამოქალაქო ღონისძიებების ჩატარება იგეგმებოდა.იურისტების თქმით, თბილისის მერიის უარი არაკონსტიტუციური იყო, რადგან, ერთადერთი, რისი გაკეთების უფლებამოსილებაც კანონის თანახმად მერიას ჰქონდა, ეს იყო შეკრების ორგანიზატორებისთვის რეკომენდაციით მიმართვა, რომ მათ შეკრების ჩატარების ადგილი ან დრო შეეცვალათ, რაც მერიის წარმომადგენლებს არ გაუკეთებიათ.„საპატრულო პოლიციის მხრიდან იმის განცხადება, რომ ირაკლი კორძაიამ, დაჩი ცაგურიამ და ჯაბა ჯიშკარიანმა დაარღვიეს შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარების წესი, მოკლებულია ელემენტარულ სამართლებრივ დასაბუთებას. ტელეკომპანიების “მაესტრო” და აი.ტვ.გე-ს მიერ გავრცელებული კადრებიდან ნათლად ჩანს, რომ დემონსტრანტები მაქსიმალურად იყვნენ მოცილებული პარლამენტის შენობიდან, ისინი არ გადასულან გზის სავალ ნაწილზე და ხელს არ უშლიდნენ ხალხისა და ტრანსპორტის მოძრაობას. შესაბამისად, შეკრების მონაწილეების მხრიდან არ დარღვეულა შეკრებისა და მანიფესტაციის ჩატარების წესი," _ აცხადებენ "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" წარმომადგენლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლების აზრით, საპატრულო პოლიცია აშკარად გაცდა საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებს, როდესაც მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეები მომენტალურად, აქციის შეწყვეტის თაობაზე მოთხოვნის წაყენების გარეშე დააკავა. „მანიფესტაციის შესახებ“ კანონის დარღვევის ბრალდებით მოძრაობა "7 ნოემბრის"
აქტივისტების დაკავება, 25 ნოემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. აქციის ორგანიზატორები იყვნენ „ადამიანის უფლებათა ცენტრისა“ და „უფლებადამცველი სამხრეთ კავკასიური ქსელის“ წევრები. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, 23 ნოემბერს, ცაგურიას, ჯიშკარიანსა და კორძაიას კანონი არ დაურღვევით, რადგან ისინი პარლამენტის შენობიდან 20 მეტრის რადიუსის იქით იდგნენ _ შესაბამისად, სამართალდამცველებს მათი დაკავების უფლება არ ჰქონდათ.
P.S. სახალხო დამცველის აპარატმაც აღიარა, რომ მოძრაობა "7 ნოემბრის" წევრები 23 ნოემბერს უკანონოდ დააპატიმრეს.

0 comments:

Post a Comment